blog

Magdalena Markowicz - Ciastoń
Grupa Otwarta Alwis & Secura

Grupa Otwarta Alwis & Secura

18.03.2015.
Najlepsze ubezpieczenie na rynku

Ubezpieczenie ochronne indywidualne skierowane jest do osób posiadających stałego zatrudnienia i wykonujących wolne zawody: (studenci, rolnicy, samozatrudnieni, przedsiębiorcy, pracujący za granicą itd.), osób często zmieniających pracę, nie mających możliwości ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy. Mogą do niego przystąpić również osoby po 65 roku życia. Ubezpieczenie grupowe w formie indywidualnej (Grupa Otwarta) daje mozliowść ubezpieczenia indywidualnego w niskiej, przystępnej dla każdego cenie. Oferta ta posiada tak szeroki zakres, jaki jest dostępny tylko w ubezpieczeniu grupowym oraz daje możność wyboru spośród wielu wariantów, dobranych indywidualnie do potrzeb i możliwości finansowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.alwis.pl

Author: